Cennik
  • konsultacja psychologiczna (60zł)
    (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, edukacyjnych)
  • badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się z opinią dla szkoły/przedszkola w sprawie objęcia pomocą/ odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego (180zł)
  • badanie psychologiczno-pedagogiczne przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, inne trudności) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/ objęcia pomocą (180zł)
  • badanie psychologiczne przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjonalnych z opinią dla szkoły/przedszkola dostosowania wymagań/ objęcia pomocą (180zł)
  • badanie psychologiczne (diagnoza zdolności poznawczych, osobowości, zainteresowań zawodowych) oraz doradztwo w wyborze kierunku kształcenia i zawodu zgodnego z predyspozycjami psychicznymi (80zł)
  • badanie psychologiczne dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności z wydaniem opinii i wyników dla zespołu orzekającego (80zł)
  • Inne opinie psychologiczne (80zł)
  • Konsultacja pedagogiczna (60zł)
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chiramed w Tymbarku | 2013-2015